detail

OVS-gebouw Oranje-Nassau II met dienstwoning en mijnvakschooltje

Strijthagerweg 2
Landgraaf
‘Op mijn eer kan men vertrouwen. Ik wil trouw zijn aan God, ouders, leider en land. Ik wil een vriend zijn voor allen.’ In de gloriedagen van de mijnindustrie galmen deze woorden dagelijks op het binnenplein van dit voormalige OVS-gebouw. 

Het zijn de eerste drie van tien geloften die jonge OVS’ers plechtig zweren bij het hijsen van de vlag. ‘OVS’ is de afkorting voor Ondergrondse Vakschool, de vakopleiding die aankomende mijnwerkers hier vanaf 1946 genieten. 

Na hun opleiding zullen zij dagelijks afdalen in de naastgelegen Oranje-Nassau II mijn, die in 1971 zijn deuren sluit. Tegenwoordig herinnert slechts het OVS-gebouw en een voormalige dienstwoning met aanleunend mijnvakschooltje aan de mijnzetel. 

Aan de overkant liggen nog twee hoofdopzichterswoningen uit 1913 en iets verderop een ingenieurswoning uit 1914. Het OVS-gebouw is nu een wijkcentrum.

De OVS wordt opgericht na de Tweede Wereldoorlog. De Zuid-Limburgse mijnen moeten hoge productie draaien, want kolen zijn cruciaal voor de Wederopbouw. Mijndirecties zijn hard op zoek naar nieuw personeel dat het mijnbedrijf trouw blijft. 

Geschoold personeel bovendien, want de snelle modernisering van het mijnbedrijf vraagt veel kennis en kunde. De OVS moet in die behoefte voorzien. Vast werk en een goed salaris, al bij aanvang van de opleiding, zijn vooruitzichten die veel Limburgse jongens voor een toekomst als mijnwerker doen kiezen. 

Het OVS-gebouw van de Oranje-Nassau II beschikt over de nodige klaslokalen. Grote raampartijen zorgen voor goede lichtinval in de praktijkruimtes, waar de OVS’ers de fijne kneepjes van het vak leren. Dat doen zij onder toeziend oog van een oud-mijnwerker. De OVS heeft ook een gymzaal, want sport en spel zijn belangrijk voor de gezondheid en de teamgeest. 

In een padvinderachtige sfeer worden deugden als kameraadschap, ijver en gehoorzaamheid stevig ingeprent. Voordat de OVS’ers hun eerste keer afdalen in de mijn, hebben zij al uitgebreid geoefend in de leermijn. Dit gangenstelsel in de nabijgelegen mijnsteenberg bootst de ondergrondse mijngangen en pijlers zo echt mogelijk na. 

In het derde jaar ronden de OVS’ers hun vakopleiding af en zijn ze klaar voor het ondergronds bedrijf.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!